Kezdőlap

Schuster János (Pécs, 1777. máj. 7.Pest, 1839. máj. 19.): orvos, kémikus, egyetemi tanár, az MTA r. tagja (1831). 1794 – 96 közt jogi tanulmányokat végzett Pécsett, 1796 – 1800-ban Pesten orvosi előadásokat hallgatott, 1802-ben doktorált. Gyakorló orvos lett Budán, majd Winterl Jakab mellett tanársegéd. 1804 – 05-ben, németo.-i tanulmányútján Berlinben Klaproth professzor mellett dolgozott, 1809-től Pesten természetrajzot, kémiát és botanikát tanított s a múz. természettudományi gyűjteményét rendezte. Emellett 1817-től törvényszéki orvostant, 1821-ben gyógyszerészetet is előadott. 1821-ben rektor volt. Jelentős érdeme a m. természettudományi nyelv fejlesztése és meghonosítási kísérlete a gyógyszerészet s orvosi tudományok terén. A m. és keleti nyelvek összehasonlításával is foglalkozott. – F. m. Geschichte der Stadt Pesth (Pesth, 1806); Terminologia botanica (Budae, 1808); De opio (Pesth, 1819); De iodo (Pesth, 1827); De ferro (Pesth, 1829); Pauli Kitaibel, Hydrogsaphia Hungariae (Pesth, 1829). – Irod. Bugát Pál: Sch. J. (Akad. Évk. 1842); Pauler Tivadar: A budapesti egyetem története (Bp., 1880); Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936).