Kezdőlap

Sennyey Pongrác, báró (?? , 1614 előtt): erdélyi főnemes. Báthori Zsigmond uralkodása alatt többször portai és lengyelo.-i követ, várhegyi kapitány, fejedelmi tanácsos, 1593- tól főudvarmester. Báthori András halála után a császár hűségére állt, Basta György tanácsadója, szamosújvári kapitány. 1604 után is kitartott a császár pártján, amiért Bocskai István megfosztotta birtokaitól. 1606-ban I. Rudolftól bárói rangot kapott. Birtokait visszanyerve, 1607-ben Erdély főgenerálisa, fejedelmi tanácsos. 1610-ben a Báthori Gábor elleni összeesküvés egyik főrészese volt. Ő maga Mo.-ra menekült, de fő- és jószágvesztésre ítélték. 1611-ben részt vett Forgách Zsigmond erdélyi hadjáratában.