Kezdőlap

Sikó Attila (Tiszavárkony, 1897. szept. 10.Bp.; 1965. júl. 28.): mérnök a műszaki tudományok kandidátusa (1961). Munkásságát a Budapesti Kikötőépítési Kormánybiztosságnál kezdte, majd a Vízrajzi Intézet tervezési osztályára került, 1938-tól az Orsz. Öntözésügyi Hivatal tervezési osztályának vezetője, azután a Vízrajzi Intézet, majd a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet munkatársa lett. Számos hazai vízépítési műtárgy építésében vett részt (nicki Rábagát stb.). Önálló munkái közül legjelentősebb a tiszaburai csőzsilip. Statikai, talajmechanikai és hidraulikai kérdésekkel egyaránt foglalkozott. Fő eredményei a csővezetékek és csőzsilipek méretezésével és tervezésével, részben hidraulikai kutatásokkal kapcsolatosak. – F. m. Különböző alakú nyílásokon szabadon átbukó vízmennyiség meghatározása számítással és szerkesztéssel… (Vízügyi Közl. 1934); Változó rugalmasságú alapon nyugvó tartók egyensúlyi vizsgálata (Mélyépítéstud. Szle 1960). – Irod. Lászlóffy Woldemár: S. A. (Vízügyi Közl. 1965.)