Kezdőlap

Sinkovics István (Dés, 1910. aug. 19.Bp., 1990. aug. 19.): történész, egyetemi tanár, a történettudomány doktora (1984). Mint az Eötvös-kollégium tagja a bp.-i tudományegy. bölcsészeti karán történelem-latin szakon szerzett 1933-ban tanári és bölcsészdoktori oklevelet. 1933-34-ben ösztöndíjas gyakornokként dolgozott az egy.-en a történeti szeminárium könyvtárában. 1934-36-ban a Bécsi Magyar Történetkutató Intézet tagja, 1936-tól 1956-ig az Orsz. Levéltár munkatársa volt. 1947-től a Bölcsészettudományi Kar esti tagozatán a m. történelmet adta elő, 1956-ban kapott egy.-i tanári kinevezést a történelmi segédtudományok tanszékén, 1969-től tanszékvezető, 1963-66-ban kari dékán. 1973-76-ban a Magy. Történeti Társulat alelnöke volt. A történelmi segédtudományok tanszék 70. születésnapjára ünnepi tanulmánykötetet adott ki. – F. m. A magyar nagybirtok élete a XV. sz. elején (Bp., 1933); Esterházy Pál nádor és az erdélyiek kereskedelmi társasága (Bp., 1937); Kossuth, az önálló pénzügyek megteremtője (Bp., 1952); Kossuth az első jelelős minisztériumban (forráskiadvány, Bp., 1957); Le „servage héréditaire” en Hongrie au 16-17 siècles (Bp., 1963); Erdély története (Szamosközy István: Rerum Transylvanicarum, ford. Borzsák István; válogatta, bev., jegyzetekkel ellátta S. I. Bp., 1963, 1977, 1981); Der kroatisch-slovenische Bauernaufstand im Jahre 1573 (Eisenstadt, 1973); Rákóczi-tanulmányok (szerk., Bp., 1976); A Mohácsi Történelmi Emlékhely (társszerzőkkel, Pécs, 1977); Der Angriff der Osmanen in Donautal im XVI. Jahrhundert und der Abwehr (Bp., 1975); Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-1985 (szerk., Bp., 1985); A történetírás segédtudományai az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (1777-1986) (Levéltári Szle, 1987. 2. sz.). – Irod. Műveinek bibliográfiája az Ünnepi tanulmányok c. kötetben (szerk. Bertényi Iván, Bp., 1980); Bak Borbála: Zum 75. Geburtstag von I. S. (Ann. Univ. Sci. R. Eötvös Nom. 1985); Szögi László: S. I. (Levéltári Szle, 1990. 4. sz.).