Kezdőlap

Sipos Pál (Nagyenyed, 1759. okt. 16.Szászváros, 1816. szept. 15.): ref. pap, tanár, matematikus, filozófiai író. 1775-től Nagyenyeden tanult. 1783-tól ak.-i rektor volt a szászvárosi ref. isk.-ban, 1787-től nevelő Szirákon gróf Teleki Józsefnél. 1791-től 1797- ig Odera-Frankfurtban, Göttingenben, Bécsben tanult. 1798-tól ig.-tanár a szászvárosi ref. isk.-ban. 1805-től matematikatanár a sárospataki ref. kollégiumban. 1810-től haláláig ref. pap Tordoson. Hírnevét a berlini tudományos ak. által kiadott és aranyéremmel jutalmazott matematikai dolgozata alapozta meg. Az ellipszis kerületének meghatározására ma is kitűnő közelítő szerkesztési eljárása épp úgy elismerést érdemel, mint a körív tetszőleges arányban történő felosztására alkalmas izométernek nevezett, csigavonal (kochleoid) élű vonalzója. Ő használta először Mo.-on szögmérésre a negyedkör tízes rendszerű törtrészeit, és trigonometrikus táblájának szerkezete egyetlen a maga nemében. A sárospataki ref. kollégiumnak 1810-ben kitűnő matematikatantervet készített. Mint filozófus Kant és Fichte követője. Az 1810-es években barátaival: gróf Gyulai Lajossal, Döbrentei Gáborral, Buczy Emillel egy tudós társaság létrehozásán is fáradozott. Szépirodalommal is foglalkozott, több alkalmi verse ismeretes. – F. m. Beschreibung und Anwendung eines mathematischen Instruments für die Mechaniker, zur unmittelbaren Vergleichung der Circulbogen (Sammlung deutscher Abhandlungen 1790 – 91, Berlin, 1796); Specimen novae tabulae trigonometricae… (Pozsony, 1807). – Irod. Dósa Dénes: A szászvárosi ref. Kun-kollégium története (Szászváros, 1897); Dávid Lajos: Magyarok a világkultúrában. Matematikusok és fizikusok (A Magyarság évk., 1926); Fogarasi Albert: S. P. (Enyedi Hírlap, 1931. ápr. 12.); Woyciechowsky József: S. P. élete és matematikai munkássága (Bp., 1932); Makkai Ernő: S. P. és Kazinczy Ferenc (Kolozsvár, 1944); M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bp., 1964).