Kezdőlap

Soós István (Kisújszállás, 1902. dec. 27.Bp., 1959. máj. 1.): vegyészmérnök, borász, mikrobiológus, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok doktora (1952). A bp.-i műegy.-en 1925-ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett, utána az Ampelológiai Intézet munkatársa lett. 1943-ban kísérletügyi ig. 1946-tól az intézet h. ig.-ja, rövidesen ig.-ja lett. Irányította 1950-ben az intézet átszervezését Szőlészeti Kutató Intézetté, amelynek ig.-ja maradt 1955-ig. 1952- től a Kertészeti Főisk. előadója, majd a borászati tanszék vezetője 1954-től. Nevéhez és munkásságához főződik a m. borászati mikrobiológia megalapítása, a m. borélesztő-gyűjtemény, valamint a borvizsgálati módszerek fejlesztése. Tankönyveket is irt, megindította a szőlőmonográfia elkészítését. A Nemzetközi Szőlő- és Borhivatal egyik bizottságának elnöke volt. – F. m. A borok betegségei, hibái és azok javítási módja (Bp., 1938): Borászati mikrobiológia (Bp., 1948); Borászati kémia (Bp., 1948); Borbakteriológia (Bp., 1949); A magyar borélesztők morfológiája és fiziológiája (Bp., 1951). – Irod. Rakcsányi László: S. I. (Agrártud. 1959. 6. sz.); Hajós György: A borvizsgálat magyar úttörői (Orsz. Borminősítő Int. Évk. 1963).