Kezdőlap

Stoczek József, Sztoczek (Szabadka, 1819. jan. 19.Bp., 1890. máj. 11.): mérnök, műegyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1858, r. 1860, ig. 1872, alelnök 1886 – 89). Oklevelét az Institutum Geometricumban nyerte 1844-ben. 1847-ben a József Ipartanoda fizikatanára. 1857-ben az újonnan alakult József Műegy.-en az általános és technikai fizika tanára, 1871 – 72-ben a műegy. első rektora. 1872-ben a közoktatási tanács alelnöke, 1874- től a tanárképző intézet ig.-ja és a tanárvizsgáló bizottság elnöke volt. Az 1875 – 76 és 1878 – 79. tanévben ismét a műegy. rektora. A Természettudományi Társulatnak 1865-től 1872-ig elnöke, 1885-től a főrendiház tagja. Értekezései a Természettudományi Társulat Évkönyveiben és Közlönyeiben, az MTA Értesítőjében, a Poggendorff-féle Annalenben jelentek meg. Jelentős érdemeket szerzett a m. technikai oktatás kifejlesztésében. – F. m. Műszaki természettan (Bp. é. n. Kőnyomat). – Irod. Szily Kálmán: Sz. J. (Akad. Ért. 1892); Fodor Ferenc: S. J. (Institutum Geometricum, Bp., 1955): S. J. (Élet és Tud. 1955. 18. sz.)