Kezdőlap

Suták József (Szabadka, 1865. nov. 5.Bp., 1954. júl. 19.): matematikus, egyetemi tanár, piarista. Teológiai tanulmányait Nyitrán végezte. Tanári oklevele megszerzésekor (1891) Szegeden, majd Bp.-en tanított. 1892-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1896-ban a bp.-i tudományegy.-en a matematika magántanára, 1912-ben ny. r. tanára. 1936-ban nyugdíjazták. 1897-ben lefordította és kiadta Bolyai János Appendixét, A fény elektromágneses elmélete c. tanulmányával (1895) elnyerte az MTA pályadíját. – F. m. Geometriai axiomák (Bp., 1898); A differenciál- és integrálszámítás elmélete (Bp., 1900 és 1922); A differenciálegyenletek elmélete (Bp., 1906); A görbék abszolút elmélete (Bp., 1918).