Kezdőlap

Szabó István (Cserszegtomaj, 1931. márc. 7.Bp., 1976. márc. 16.): író, József Attila-díjas (1964). Parasztcsaládból származott, anyját korán elvesztette. Keszthelyen elvégezte a polgári isk.-t, majd apjával földművesként dolgozott. 1949-től 1951-ig a keszthelyi gépállomáson volt traktoros. 1951-ben fél évig katonai szolgálatot teljesített, utána felváltva vállalt munkát Cserszegtomajon és Inotán. 1953-ban felvették a bp.-i tudományegy. bölcsészeti karára, de hamarosan abbahagyta tanulmányait. Tizenöt éves korától írt verseket és novellákat. Rendszeresen publikált az Új Hangban és a Szabad Ifjúságban. 1954-ben jelent meg A lázadó c. novellája az Új Hang c. folyóiratban. Első novelláskötetének is ezt a címet adta (Bp., 1956). Drámai feszültségű novelláinak a m. falu volt a témája. Írásait filozófiai, lélektani elmélyülés jellemzi. Novelláiból Tallinnban válogatás jelent meg észt nyelven. B. Brecht több tanulmányát fordította m.-ra Sós Endrével együtt (Brecht: Irodalomról, művészetről, Bp., 1970). Lefordította Wolfgang Schreyer A sárga cápa c. regényét (Bp., 1971). A Szakszervezetek Orsz. Tanácsa (SZOT) tanácsköztársasági színdarabpályázatán második díjat nyert (1958). – M. Mese nélküli világban. Pályám emlékezete (Új Írás, 1976. 6. sz.); Varázslat kertje (novellák, Bp., 1963); Ne nézz hátra (novellák, Bp., 1972); Iskola a magasban (novellák, önéletrajzi írások; Győri János utószavával, Bp., 1977); Hajnalok hajnala (novellák, vál., szerk. Győri János, Csavlek András, Bp., 1978). – Irod. Jankovich Ferenc: Sz. I. (Új Hang, 1954. 2. sz.); Fenyő István: Új arcok, új utak (Bp., 1961); Gondos Ernő: (Mű és valóság, Bp., 1965); Pándi Pál: Sz. I. Varázslat kertje (Kritikus ponton, Bp., 1972); Alföldy Jenő: Ezer év a pillanatban (Élet és Irod., 1973. 12. sz.); Széman Béla: Magam akartam lenni. Utolsó beszélgetés Sz. I.-vel (Új Tükör, 1976. 21. sz.); Farkas László, Galambos Lajos, Győri János, Juhász Ferenc, Kormos István, Szakolczay Lajos, Szakonyi Károly írásai Sz. I.-ról (Új Írás, 1976. 5., 6. sz.); Csurka István: Szabó Pista hullása (Élet és Irod., 1976. 12. sz.); Héra Zoltán: Sz. I. (Kritika, 1976. 4. sz.); Farkasházi Zoltán: Sz. I. (Kortárs, 1976. 6. sz.); Vajkai Aurél: Sz. I. gyermekkori versei (Élet és Irod., 1976. 29. sz.); Győri János: Egy novellista szabadegyeteme (Új Írás, 1977. 7. sz.); Hajdú Ráfis Gábor: Bejezetlen történet. Jegyzetek Sz. I.-ról (Népszabadság, 1977. júl. 23.); Szávai János: Két világ határán. Sz. I. novellisztikája (Új Írás, 1977. 12. sz.). – Szi. Nagy László: Az elhunyt várakoztatása. Sz. I. halála tizenhatodik napján (vers, Élet és Irod., 1976. 15. sz.); Bella István: Márciusi hó (vers, Új Írás, 1976. 6. sz.); Csoóri Sándor: Búcsúztató. Sz. I. halálára (vers, A látogató emlékei, Bp., 1977).