Kezdőlap

Szabó László, Bártfai Szabó (Gyöngyös, 1880. jan. 3.Bp., 1964. aug. 23.): történész. A bp.-i egy.-en 1904-ben bölcsészdoktori, 1906-ban tanári oklevelet szerzett. 1904-től az OSZK-ban teljesített szolgálatot, 1918-ban osztályig. lett, a levéltári osztály vezetője. 1924-től az MTA könyvtárában működött. – F. m. A Hunt-Pázmán nemzetségbeli Forgách család története (Esztergom, 1910); A gr. Széchenyi-család története (I – II., Bp., 1911 – 1926); Oklevéltár a gr. Csáky-család történetéhez (I – II., Bp., 1919); Naplók, emlékiratok és feljegyzések Magyarország történetéhez, 1815 – 1867 (Háborús Felelősség, 1928 – 1929); Óbuda egyházi intézményei a középkorban (oklevélregesztákkal, Bp., 1935); Pest megye okleveles emlékei (Bp., 1938).