Kezdőlap

Szalárdi János (Szatmár vm., 1601. júl. 23.Fogaras, 1666. szept. 27. előtt): történetíró. Gyulafehérvári levéltáros, majd udvari titkár I. Rákóczi György alatt, akinek korára nosztalgiával tekint vissza Erdély 1657 utáni hanyatlása idején. A külön erdélyi haza híve, a mo.-i kapcsolatot a bajok forrásának tartja. – M. Siralmas magyar krónika (Erdély története, 1526 – 1662. Kiadta Kemény Zsigmond, Pest, 1853; szemelvényekben Angyal Dávid, Magy. Kvtár 68, Bp., 1898). – Irod. Horváth Detre: Sz. J. és Siralmas krónikája (Századok, 1923); Herepei József: Sz. J. halála ideje és egyéb megjegyzések gr. Kemény János: Sz. J. történész c. dolgozatára (Erdélyi Múz. 1939).