Kezdőlap

Száva-Kováts József (Füzesabony, 1898. dec. 6.Bp., 1980. ápr. 30.): klimatológus, egyetemi tanár. Az első világháborúban az olasz fronton harcolt. Leszerelése után az Apponyi-kollégium tagja, itt szerzett polgári iskolai tanári oklevelet, majd a bp.-i tudományegy.-en Cholnoky Jenő tanítványa volt. Másfél évtizedig a Nagymező u.-i polgáriban tanított. 1943-tól egy.-iny. rk. tanár a bölcsészettudományi kar Földrajzi Intézetében. 1945-ben egy.-i ny. r. tanári kinevezésével alakult meg az egy.-i Légkörtani Intézet. Az ELTE (Eötvös Loránd Tudományegy.) Meteorológiai és Éghajlattani Tanszékének első profeszszora volt. 1953-ban megvált a tanszéktől. Éveken át tagja volt az Időjárás szerk. bizottságának, a M. Meteorológiai Társ.-nak és az MTA Meteorológiai Bizottságának. A júniusi hőcsökkenés okairól (monszun-teoria) jelent meg első nagy tanulmánya. Felhívta a tudományos körök figyelmét e fontos légkörfizikai tényre. Az egész Földre kiterjedő feldolgozást készített a légnedvesség térbeli és időbeli eloszlásáról. A háború előtt számos tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. – F. m. Általános légkörtan (egy.-i tankönyv, Bp., 1952).