Kezdőlap

Szebellédy László (Rétság, 1901. ápr. 20.Bp., 1944. jan. 23.): kémikus, egyetemi tanár. Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte, 1923-ban gyógyszerészi oklevelet nyert. 1925-ben Winkler Lajos mellett tanársegéd, majd adjunktus. Állami ösztöndíjjal több ízben járt külföldön. 1934-ben a bp.-i tudományegy.-en analitikai kémiából magántanárrá képesítették. 1939-ben ugyanott a szervetlen és analitikai kémia ny. r. tanára. Kutatási témái: alkáli fémek és földfémek gravimetriás kioldásos elválasztása; redox indikátorok alkalmazása; a coullombmetriás analitikai eljárás fizikai-kémiai alapelveinek kidolgozása, a módszer megteremtése és alkalmazása (1938; munkásságának ez volt fő eredménye); mikroanalitikai tárgyú kutatások. Mikroanalitikai súlybürettája azóta általánosan elterjedt. A térfogatos eljárásoknak egész sorát vezette be a gyakorlatba. Katalitikus mikroreakciók, az aktivált katalitikus reakciók analitikai értékesítésével európai hírű művelője lett az ultramikroanalitikánák. – Irod. Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája 1901 – 1925, 1926 – 1945 (Bp., 1931; Bp., 1957); Schulek Elemér: Sz. L. (Bp., 1944); Laszlovszky József: Sz. professzor mikroanalitikai munkássága (Gyógyszerészet, 1959. 1. sz.); Burger Kálmán: Sz. L. a coulombmetriás analitikai eljárás megteremtője (Gyógyszerészet, 1959).