Kezdőlap

Szécsi Miklós (?? , 1387): nádor. A Balogh nembeli ~ család tagja (apja Péter nógrádi ispán), Debreceni Pál lányával, Margittal kötött házasságából négy fiú született (János, Ferenc, Miklós és „Herceg” Péter). 1342 – 46 között asztalnokmester, 1346 – 49-ben horvát, szlavón és dalmát bán, 1350 – 55-ben Szörényi bán, 1355 – 59 között országbíró, 1359-től 1366-ig horvát és dalmát bán, 1369 – 72 között országbíró, 1372-től 1380-ig horvát és dalmát bán, 1381 – 84-ben országbíró, 1381 – 82-ben pozsonyi ispán, 1385-től 1387-ig nádor. A délvidék kormányzatának vezetője volt Nagy Lajos uralkodásának kritikus időszakaiban, a nápolyi hadjáratok, majd Dalmácia visszaszerzése után és a velencei hadjárat idején. 1370-ben a kir. követe a pápánál. Nagy Lajos halála után Garai Miklóssal szemben a Lackfiak vezetése alatt álló ellenzékhez csatlakozott. Zsigmond kir. első nádora volt. Mária kir.-nő elfogatása után Demeter érsekkel az országot vezető bárói tanács feje, 1387-ben visszavonult, de Zsigmond koronázása után Vas vm.-i uradalommal jutalmazta az amúgy is 6 uradalommal bíró és élete végén a Garai-párthoz tartozó főurat.