Kezdőlap

Székely Sámuel, Dobai Székely (Hunfalva, 1704. ápr. 3.Eperjes, 1779. jan. 28.): kapitány, történeti forrásgyűjtő. Jogi tanulmányait Eperjesen és Sárospatakon végezte. Ezután Pesten volt gyakornok, majd 1741-ig Eperjesen a grammatika tanára. A porosz háborúban főhadnagy, majd alszázadosként részt vett Prága ostromában, 1743-ban az altdorfi ak. tagjává nevezték ki. 1746-tól 1750-ig ezredével Itáliába került, ahol megtanulta az olasz és a francia nyelvet. 1753-ban nyugalomba vonult. Ezután okleveleket, érmeket gyűjtött. Leírta itthoni és külföldi háborús élményeit, számos kéziratát és könyvtárának töredékeit az OSZK őrzi. – F. m. Fáber Kristián Farkas báró, Hadi embernek oktatása, mellyet magyar katona ifjúságnak kedvéért rövid fásba foglalt (Kassa, 1759).