Kezdőlap

Széki Tibor (Kolozsvár, 1879. ápr. 18.Bp., 1950: dec. 4.): gyógyszerész, vegyész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1934, r. 1945). Egy.-i tanulmányait Kolozsváron végezte, 1900-ban gyógyszerész, 1902-ben vegyészdoktori oklevelet nyert. 1902-ben tanársegéd, 1913-tól a kolozsvári egy. vegytani tanszékén Fabinyi Rudolf mellett adjunktus. 1907-ben a szerves kémia magántanára, 1917-ben rk. tanár. 1922-től a szegedi egyetem ny. r. tanára. Megszervezte az egy. szerves kémiai intézetét. 1934-től a bp.-i egy. bölcsészeti karán az analitikai és gyógyszerészeti kémia ny. r. tanára. Főleg az azaronnal és származékaival foglalkozott, több új vegyületet állított elő és szerkezetüket vizsgálta, majd trombózis elleni gyógyszer után kutatott. – F. m. Tanulmányok Asaron származékokról (Kolozsvár, 1902); Über die Condensation von Brenzcatechin und Ketonen (Kolozsvár, 1905); Acetonnak és methyl-aethylketonnak pyrogallollal képezett új vegyületeiről (Fabinyi Rudolffal, Kolozsvár, 1905); A kinin és a tannin szerkezete (Bp., 1924); A chemiai konstitutio és fűszerhatás (1930); Részletek az érzéstelenítőszerek kémiájából (1931); A konstitutio jelentősége az organikus kémiában (Szeged, 1933): A műanyagok (Bp., 1938); Benzolszármazékok vagy aromás vegyületek (Bp., 1940); Terpének, kámforok és velük rokon anyagok (Bp., 1940); Gyógyszerészi kémia (Szerves vegyületek, egy.-i tankönyv, Bp., 1944); Szerves kémia (Előadásai alapján összeállította Horváth Magda, Bp., 1947); Gyógyszerészi kémia (I. Szervetlen vegyületek. Előadásai alapján összeállította Végh Antal – Kovács László, Bp., 1949). – Irod. Végh Antal: Sz. T. 1879 – 1950 (Gyógyszerész, 1951).