Kezdőlap

Szemák Jenő (Nagyszeben, 1887. febr. 4.McIntosh, USA, 1971. júl. 30.): jogász, kúriai tanácselnök. A kolozsvári tudományegy.-en jogot végzett. Az I. világháború idején a máramarosszigeti ref. jogak. tanára volt. A trianoni békekötés után kiutasították Erdélyből. Bp.-en igazságügyi szolgálatba állott (1925), a bp.-i büntetőtörvényszéken tanácselnök (1927), másodelnök (1938), utóbb a törvényszék elnöke (1939–44). A nyilaspuccs után a Kúria elnöke (1944. nov. 10.–1945. ápr.). Az ő vezetésével tárgyalták le több neves személy politikai perét; Szántó Zoltán és társai perét (1927); a Rákosi-pert (1935). Bírói tevékenységét éles kommunistaellenesség, szélsőjobboldali politikai nézetek jellemezték, 1945 után Ny-ra távozott, 1954-től az USA-ban élt. Előadásokat tartott a South California Egy.-en. – Irod. Szántó Zoltán: Egy per – ötven év távlatából (Bp., 1978).