Kezdőlap

Szende Pál (Nyírbátor, 1879. febr. 7.Szinérváralja, Románia, 1934. júl. 15.): politikus, pénzügyminiszter, közgazdasági író. Bp.-en folytatott jogi tanulmányokat, majd 1904-ben ügyvéd lett. 1908- tól 1918-ig az Orsz. Magyar Kereskedelmi Egyesülés (OMKE) titkára, később főtitkára lett. Egyben az egyesület OMKE e. lapjának szerk.-je. Jászi Oszkárral együtt részt vett a radikális politikai mozgalomban és a Huszadik Század c. folyóirat körül kialakult csoportban. 1918. okt. 31-től a Károlyikormányban pénzügyi államtitkár. Nov. 25 – től 1919, márc. 21-ig pénzügyminiszter. 1919. máj.-ban Bécsbe költözött. Elénk publicisztikai tevékenységet fejtett ki külföldön, előadásokat tartott Párizsban és több más városban. Bécsben csatlakozott a Világosság nevű centrista, szociáldemokrata csoporthoz. Részt vett az 1934-es felkelésben, ezt követően Csehszlovákiába menekült, majd Romániába utazott. – F. m. Önálló vámterület és osztályharc (Bp., 1907); A magyar adórendszer igazságtalanságai (Bp., 1908); Nemzeti jog és demokratikus fejlődés (Bp., 1911); Adóreform és osztálytagozódás (Bp., 1913); Az adóreform (Bp., 1914); Háborús adópolitika (Bp., 1917); Die Krise der mitteleuropäischen Revolution (Heidelberg, 1921); Új október felé (Bécs, 1922); Verhüllung und Enthüllung (Leipzig, 1922); Eine soziologische Theorie der Abstraktion (1923).