Kezdőlap

Szentiványi Márton, Szent Iványi (Szentivány, 1633. okt. 20.Nagyszombat, 1705. márc. 5.): író, tanár. 1653-tól jezsuita. Főisk. tanulmányait Nagyszombatban és Bécsben végezte. 1667-től Nagyszombatban, Grazban és Münchenben volt tanár, 1676 – 79-ben a bécsi Pazmaneumban tanított, 1688-tól haláláig Nagyszombatban élt. 1690 – 93-ban a kollégium és az egy. rektora, 1673-ban az esztergomi érsek főcenzornak nevezte ki, s ebben a király (I. Lipót) 1688-ban megerősítette. 1675-től haláláig szerk, a nagyszombati naptárt (Calendarium Tyrnaviense). Érdeklődött mezőgazdasági és a természettudományok iránt, összefoglalta kora tudományos ismereteit, polemikus munkáival a hitviták felé fordult. Említést érdemel az a törvénygyűjteménye, amelyik először viseli a Corpus Juris Hungarici címet (1696). – F. m. Curiosiora et selectora variarum scientiarum miscellanea (I – III., Tyrnaviae, 1689 – 1702); Quindecim dilemmata Dominis Acatholicis…oblata (Tyrnaviae, 1699); Viginti quatuor dubia . . (Tyrnaviae, 1700); Oeconomica philosophica. .. (I – II., Tyrnaviae, 1746). – Irod. Pauler Tivadar: Sz. M. jellemzése (MTA Ért. 1857); Sertőző József: Sz. M. munkássága a XVII. sz. küzdelmeiben (Bp., 1942); Rapaics Raymund: A magyar biológia története (Bp., 1953).