Kezdőlap

Szepsi Csombor Márton (Szepsi, 1595Varannó, 1623 körül): világjáró, író, ref. prédikátor, tanító. Iskoláit Késmárkon végezte. 1611-ben Erdélybe utazott, két évig Nagybányán tanult, 1613-tól Telkibányán tanító. 1616 – 19 közt beutazta szinte egész Európát, közben Danzigban, Strassburgban, Londonban egy.-i előadásokat hallgatott. 1619 végén hazatért; előbb Kassán volt iskolaig., majd Varannón lelkész, és Nyáry Ferenc nevelője volt. Járvány áldozata lett. Útikönyve egyike az első m. nyelvű útleírásoknak. Művében állást foglalt a nemzeti szabadság ügye és a polgárosodás, a haladás ügye mellett. – M. Europica varietas… (Kassa, 1620); Udvari Schola (Bártfa, 1623). – Irod. Wittmann Tibor: Sz. Cs. M. (Élet és Tud. 1954); Bán Imre: Sz. Cs. Párizsban (Irod. tört. Közl. 1956).