Kezdőlap

Szepsi Laczkó Máté (Szepsi, 1570 körül? , 1633 után): ref. prédikátor. 1603 – 07 között Olaszliszkán, 1609-től Kassán tanító, majd 1612 végétől erdőbényei lelkész, egyben Lorántffy Mihály udvari papja. Emlékezetre való dolgoknak rövid megjegyzései címmel írt följegyzései 1520-tól 1619-ig terjednek; Bocskai és Báthori Gábor korára elsőrangú történelmi forrás. (Kiadta Mikó Imre: Erdélyi történelmi adatok. III., Kolozsvár, 1858.)