Kezdőlap

Szerb Antal (Bp., 1901. máj. 1.Balf, 1945. jan. 27.): irodalomtörténész, író, esszéista. Egy.-i tanulmányait Bp.-en és Grazban végezte, m.-német-angol szakos tanár lett (1924). 1925-ben rövid ideig rendező a Belvárosi Színházban. 1928-tól a Széchenyi István Felsőkereskedelmi Isk.-ban tanított. 1929 – 30-ban ösztöndíjasként Londonban töltött egy esztendőt. 1933-ban az akkor alakult Magy. Irodalomtudományi Társ. elnöke. 1937-ben a szegedi egy.-en magántanár. 1938-ban feleségül vette Bálint Klárát. A háború alatt többször behívták munkaszolgálatra, végül nyugatra hurcolták, a balfi táborban a nélkülözések és kínzások elpusztították. Első versei, novellái már 1921-től jelentek meg a Nyugatban ~ Kristóf néven. A polgári humanizmus álláspontjáról fordult szembe a sekélyes konzervatív irodalomszemlélettel. Írói magatartásában a tudós és művész törekvései egyesültek, a tudományt a szépirodalom, a regényt az esszé felé közelítette. Irodalomtörténet-írásában humanista és haladó volt, a fasizmus kultúraellenes szándékaival szemben a művészet humanizmusát, a nacionalista irodalompolitikával szemben a magyar és az európai irodalom egységét hirdette. Sokat fordított angolból, németből, franciából és olaszból. – F. m. Az angol irodalom kis tükre (Bp., 1929); Magyar irodalomtörténet (I – II., Kolozsvár, 1934): A Pendragon-legenda (r., Bp., 1934); Hétköznapok és csodák (Bp., 1936); Utas és holdvilág (r., Bp., 1937); A királyné nyaklánca (r., Bp., 1943); A világirodalom története (I – II., Bp., 1941); Gondolatok a könyvtárban (Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Kardos László, Bp., 1946); Madelon, az eb (novellák, Bp., 1947); A varázsló eltöri pálcáját (bővített kiadás, Bp., 1961); Szerelem a palackban (novellák, a bevezetőt írta Poszler György, Bp., 1963); Ex (szatirikus színmű, bem. Madách Színház, 1965); VII. Olivér (kisr., Bp., 1966). – Irod. Kardos László tanulmánya A világirodalom története 1958-i kiadásában és Sőtér István tanulmánya a Magyar Irodalomtörténet 1958-i kiadásában; Szerb Antalné: Sz. A. utolsó hónapjai (Irod. tört. 1959. 3 – 4. sz.); Sz. A. (1901 – 1945) (Szabó Ervin Kvtár, 1961; bibliográfiával); Poszler György: Sz. A. és az angol-amerikai regény (Világirodalmi Figyelő, 1963); Poszler György: Sz. A. pályakezdése (Bp., 1965). – Szi. Jékely Zoltán: Találkozás (vers).