Kezdőlap

Szerb János (Bp., 1951 jan. 7.Bécs, 1988. okt. 6.): orientalista, költő. Anyja Szerb Antalné, Bálint Klára. A bp.-i bölcsészkaron végzett magyar-angol (1978) és tibeti (1980) szakon, majd belső-ázsiai filológiából doktorált (1982). Fő kutatási területe a középkori tibeti történelem volt, nemzetközi szakmai hírnévre a 'Phagsz-pa láma életéről és műveiről írt dolgozataival tett szert. 1980-tól az MTA Orientalisztikai Munkaközösségének tudományos kutatója, 1982-től a bécsi egy. tibetológiai és buddhizmuskutató intézetének munkatársa, ill. tanára. – F. m. Some Glosses on the Oeuvre of Bla-ma 'Phags-pa I-IV (Bp., Bécs, 1983-1988); Buston's History of Buddhism in Tibet (Bécs, 1990); Ha megszólalnék (versek, Bp., 1990). – Irod. Betlen János, Előhang Sz. J. gesztája elé (Mozgó Világ, 1989. 12. sz.); Petri György utószava a Ha megszólalnék c. verseskötethez (Magy. Nemzet, 1991. márc. 7.).