Kezdőlap

Szerencsés Imre, Fortunatus (?? , 1526): alkincstartó. A Spanyolo.-ból 1492-ben elűzött Seneor zsidó család sarja, tulajdonképpeni neve Salamon ben Efrajm. A család már a spanyol pénzügyek kezelésében nagy tekintélyre tett szert. ~ egy keresztény asszonnyal folytatott viszonya miatt volt kénytelen hitét elhagyni. 1504 – 19 között keresztelkedett ki, a szertartást Szalkai László püspök végezte, keresztapja Perényi Imre volt. 1520 – 24-ben alkincstartó. A kir. jövedelmek hűtlen kezelésével vádolták, s az 1525. máj.-i ogy. követelésére II. Lajos kir. a Csonkatoronyba záratta. Amikor jún.-ban a kir. szabadon engedte, budai házát megrohanták, kifosztották. 1525-ben a budai, 1526-ban a pozsonyi harmincad bérlője. ~ látva, hogy az udvartól hiába vár védelmet, a köznemesi párthoz közeledett és Werbőczynek egy tervezetet készített az ország pénzügyeinek rendezéséről. Régebbi irodalmunkban neve a latinos Fortunatus alakban is előfordul. – Irod. Büchler Sándor: Sz. I. (Mahler Emlékkv. Bp., 1937). – Szi. Móricz Zsigmond: Fortunatus (színmű, Bp., 1918); Molnár Ákos: A hitehagyott (regényes életrajz, Bp., 1937).