Kezdőlap

Szigeti (Miklós) Kilián (Szombathely, 1913. ápr. 19.Győr, 1981. dec. 25); bencés szerzetes, tanár, zenetörténész. 1931-ben lépett be a bencés rendbe, 1937-ben szentelték pappá. Tanári oklevelének megszerzése után, 1938-42-ben egyházzenei tanulmányokat folytatott a római Pontificio Instituto di Musica Sacrán, ahol egyházzenei doktorátust szerzett. 1947-49-ben a bp.-i Liszt Ferenc Zeneművészeti Ak.-án orgonatanulmányokat folytatott, 1942-1973 között Pannonhalmán a székesegyház karnagya, főiskolai tanár, 1942-1981 között gimnáziumi tanár. Érdeklődésének homlokterében a magyar középkor liturgikus és egyházzenei életének kutatása, a magyar egyházzenei élet fejlesztése állt. Munkásságának eredményekben leggazdagabb területe a mo.-i orgonaépítészet és orgonazene kutatása volt. Alapvető tanulmányokat írt a mo.-i orgonák és orgonaépítés történetéről, továbbá kódexekről, liturgikus és egyházzenei kérdésekről, orgonaépítőkről. Összeállította a Régi magyar orgonák c. HUNGAROTON-hanglemezalbum anyagát. Több kottakiadást készített: Régi olasz versettók (Bp., 1950), Régi olasz mesterek orgonamuzsikája (Bp., 1971); Musica Antiqua Hungarica pro organo (Bp., 1977). – F. m. Jubilate. A gregorián ének kézikönyve (Bp., 1948); Denkmälerdes Gregorianischen Chorals aus dem ungarischen Mittelalter (Studia Musicologica IV., Bp., 1963); Mehrstimmige Gesänge aus dem 15. Jh. im Antiphonale des Oswald Thuz (Studia Musicologica VI., Bp., 1964); Les formules dans ľesthétique Grégorienne (Études Grégoriennes VII., Solesmes, 1967); A budai hajdani várkápolna zenei élete a XIV-XVI. században (Magyar Zene, 1968. 4. sz.); Az aquincumi orgona zenei problémái (Magyar Zene, 1972. 2. sz.); A középkori orgona, különös tekintettel a magyarországi emlékekre (Magyar Zene, 1974. 2. sz.); Régi magyar orgonák. Kőszeg (Bp., 1974); Orgonálás a középkori Magyarországon Budavár elestéig, 1541-ig (Magyar Zene, 1975. 4. sz.); Az orgonaépítés története Magyarországon, Budavár elestéig, 1541-ig (Magyar Zenetörténeti Tanulmányok IV., 1977); A szombathelyi egyházmegye egyházi zenéjének története (Szombathely, 1977); Régi magyar orgonák. Győr (Bp., 1977); Régi magyar orgonák. Szombathely (Bp., 1978); Régi magyar orgonák. Pécs (Bp., 1979); Régi magyar orgonák. Eger (Bp., 1980); Régi magyar orgonák. Szeged (Bp., 1982); A veszprémi székesegyház zenéjének története (Pfeffer Jánossal, München, 1985).