Kezdőlap

Szilágyi Béla (Kondoros, 1876. nov. 26.Bp., 1964. jún. 14.): mérnök. Oklevelét 1902-ben a bp.-i műegy.-en nyerte. Pályáját a földművelésügyi min. vízrajzi osztályán kezdte. 1904-ben a pozsonyi kataszteri felügyelőség mérnöke. 1906-ban a Háromszögelő Hivatalnál nyert beosztást. 1909-ben megbízást kapott a magyar-román országhatár felülvizsgálatára és határőrizeti utak tervezésére. Ezekben az években Fasching Antallal együttműködve végezte a ferde tengelyű hengervetületek számítási munkálatait, s ez időből származnak a kiegyenlítő eljárásokkal foglalkozó tanulmányai. 1919 – 21 között a pénzügymin. felmérési osztályába rendelték, így vett részt a trianoni békeszerződéssel kapcsolatban a magyar-csehszlovák határmegállapító bizottság munkájában. 1924-ben a pénzügymin. földmérési ügyosztályának vezetője. Jelentős munkát végzett az ország korszerű geodéziai alaphálózatának megteremtésében. 1926-ban a földadó és állami földmérés főosztályának első ízben mérnökvezetője. 1937 nyarán vonult nyugalomba. Geofizikával is foglalkozott. Mint néprajzi gyűjtő is tevékenykedett; kerámiai gyűjteményét az Orsz. Néprajzi Múz. őrzi. – F. m. A koordináta kiegyenlítés iránymérések esetében (Magy. Mérnök- és Építész Egyl. Közl. 46. 1912); Oldalhossz kényszerek a koordináta kiegyenlítésében (Pozsony, 1914); A métermérték használata az Állami Földmérésnél (Geodéziai Közl., 1928); Földrajzi koordináta és meridián konvergencia számítása sztereografikus vetületi összrendezőkből (Barta Györggyel, Geofizikai Közl. II., 1953). – Irod. Oszlaczky Szilárd: Sz. B. 1876 – 1964 (A Magy. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Int. KözL Int. Ért. 1964); Regőczi Emil: Sz. B…. (Geodéziai és Kartográfia, 1964); Regőczi Emil: Háromszögelés és népművészet (Geodézia és Kartográfia, 1965).