Kezdőlap

Szilasi Móric (Szilasbalhás, 1854. okt. 20.Kolozsvár, 1905. máj. 15.): nyelvész, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1902). A bp.-i és német egy.-eken indogermán nyelvészetet és klasszika-filológiát tanult. Hazatérve gimn., majd Eötvös-kollégiumi tanár, 1903-tól a kolozsvári egy.-en a m. nyelvészet és összehasonlító nyelvtudomány r. tanára. Vogul (manysi) szójegyzéke és cseremisz (mari) szótára az összehasonlító nyelvészet segédeszköze. Írt iskolai tankönyveket, nyelvhasonlító dolgozatai a Nyelvtudományi Közleményekben jelentek meg. – F. m. Vogul szójegyzék (Bp., 1896); Cseremisz szótár (Bp., 1901); Adalékok a finn-ugor palatalis mássalhangzók történetéhez (Akad. Ért. 1904. I. füzét).