Kezdőlap

Szily János (Felsőszopor, 1735. aug. 20.Szombathely, 1799. jan. 23.): r. k. püspök. Rómában tanult. Előbb knini püspök és győri nagyprépost, 1777-től haláláig szombathelyi püspök. Mint Szombathely első püspöke ő építette a székesegyházat, a püspöki palotát, a papnevelő intézetet. Nyomdát alapított, nagy értékű könyvtárt gyűjtött, neves művészeket foglalkoztatott (Maulbertsch, Hefele stb.). II. József egyházpolitikája ellen foglalt állást. – Irod. Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története (I. Szombathely, 1929).