Kezdőlap

Szmodits Kázmér Szmodics (Kolozsvár, 1908. ápr. 11.Bp., 1985. jan. 13.): építészmérnök, a műszaki tudományok doktora (1962). Oklevelét a bp.-i műegy.-en szerezte 1930-ban. Az óbudai Hídtervezési Irodánál, majd. a Bp. Főv.-i Városrendezési Magánépítési Ügyosztálynál statikus. 1948-tól a Bp. Városi Tanácsi Váll. statikai osztályának vezetője 1953-tól nyugdíjba vonulásáig, 1972-ig az Építéstudományi Intézet osztályvezetője, majd tanácsadója. Kutatási területe az épületszerkezetek, panelházak mechanikája. Számos új méretezési eljárást dolgozott ki. Az MTA Műszaki Tudományok osztályának munkatársa, a Nemzetközi Héjegyesület (IASS) végrehajtó bizottságának tagja és m. bizottságának elnöke. – F. m. Héjszerkezetek statikája (Bp., 1953); Statik der modernen Schalenkonstruktionen (Düsseldorf, 1966); Keretszerkezetek statikája, dinamikája és stabilitása (Bp., 1972); Útmutató panelépületek statikai tervezéséhez (Bp., 1975).– Irod. Csonka Pál: Sz. K. (Építési kutatás, fejlesztés, 1985).