Kezdőlap

Szodoray Lajos (Bp., 1904. márc. 26.Debrecen, 1980. nov. 24.): orvos, bórgyógyász, egyetemi tanár, az orvostudományok doktora (1955). Oklevelét a bp.-i egyen szerezte 1928-ban. A Bőrklinika kinevezett orvosa, a szövettani laboratórium vezetője. 1933-tól tanársegéd, 1938-tól egy.-i magántanár. 1943-tól c. adjunktus, a szerológiai laboratórium vezetője 1949-ig. 1945-46-ban a klinika vezetője. 1949-től a debreceni egy. Bőrklinikájának ig.-ja és egy.-i tanár nyugdíjba vonulásáig, 1972-ig. 1952-53-ban az egy. dékánja, 1954-55-ben tudományos dékánh. Kutatási területéhez tartozott a bőr normál és patologikus struktúrája és hisztokémiája. Számos bőrgyógyászati kórképet Mo.-on elsőként észlelt és írt le. 1945-től a Magy. Dermatológiai Társ. titkára, 1948-tól főtitkára és a Magyar Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle szerk.-je. 1954-1969 között az Egészségügyi Tudományos Tanács tagja, 1966-tól 1970-ig a Magy. Orvostörténeti Társ. elnöke. Számos külföldi szakmai társaságnak is t. és l. tagja, több külföldi dermatológiai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. – F. m. Bőr- és nemibetegségek (tankönyv, Rajka Ödönnel, Bp., 1951 és további 3 kiadás); Collagen betegségek (Petrányi Gyulával, Bp., 1963); Iconographia selecta dermatohistologica. Ein dermatologischer Atlas (Vezekényi Klárával, Bp., 1975). – Irod. Simon Miklós: Sz. L. (Orv. Hetil., 1981. 11. sz.).