Kezdőlap

Szombathy János (Rimaszombat, 1749Sárospatak, 1823, okt. 5.): tanár, író. Tanulmányait Rimaszombatban, Sárospatakon, majd a zürichi és utrechti egy.-en végezte. 1782-től Sárospatakon tanár, a kollégium főkönyvtárnoka, 1785-től rektor. Főleg iskolatörténettel foglalkozott. Jelentős irodalmi, történelmi, teológiai munkássága is. – F. m. ABC könyvecske (Pozsony, 1797); A sárospataki református kollégiumnak rövid históriája (Sárospatak, 1809); Historia scholae seu collegii ref. Sárospatakiensis (sajtó alá rendezte Erdélyi János, Sárospatak, 1860). – Irod. Zovényi Jenő: Theológiai Ismeretek Tára (III., Mezőtúr, 1901); Barcza József: Sz. J. (Könyvtáros, 1963. 10. sz.)