Kezdőlap

Szontagh Tamás (Ózd, 1851. ápr. 13.Bp., 1936. jan. 31.): geológus. 1878-ban beiratkozott a bp.-i tudományegy.-re. 1882-ben az egy. mineralógiai és petrográfiai intézetének tanársegédje, 1889-ben a Földtani Intézet szolgálatába lépett. 1892-től osztálygeológus, 1905-től főgeológus. 1924-ben vonult nyugdíjba mint az intézet ig.-ja. Tudományos munkásságának kezdeti szakaszában az Alföld keleti peremének geológiai térképezését végezte, majd főleg hidrogeológiai tevékenységet folytatott. Érdeme, hogy a bakonyi ún. vörösföldben bauxitot ismert fel. – F. m. A budai várhegyi alagút hidrogeológiai viszonyai (Bp., 1908); Hidrogeológiai megfigyelések (Bp., 1909); Ásványosvizű forrásokon végzett hidrogeológiai és fizikochemiai megfigyelések eredményei (Bp., 1914); Magyarország mesterséges vízellátása (Bp., 1919). – Irod. László Gábor: Sz. T. emlékezete (Földtani Közl. 1937).