Kezdőlap

Szögi Endre, Szeghy (Szeged, 1898. nov. 16.Szeged, 1972. jún. 19.): zeneszerző, zenepedagógus, népzenekutató. A bp.-i Zeneak.-n a zeneszerző szakot végezte. Utána a szegedi zeneisk.-ban tanított 1924-ig. A makói zeneisk. ig.-ja (1924–28). 1928-tól nyugdíjba vonulásáig (1961) a szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főisk. (később Pedagógiai Főisk.) ének-zene tanszék tanára. Emellett énekkarokat szervezett és vezetett, munkásságával hozzájárult Bartók és Kodály műveinek megismertetéséhez. Zenés népi játékot írt Csodafurulya címmel. Tanulmányaiban a zenei képességvizsgálatokkal foglalkozott. – M. A zenei képesség és tehetség elemzése (Szeged, 1940).