Kezdőlap

Szőts Endre, K.(ézdivásárhelyi) (Pankota, 1914. febr. 18.Bp., 1984. szept. 1.): geológus, paleontológus. A bp.-i tudományegy.-en 1938-ban doktori diplomát szerzett. Első munkahelye a Földtani Int. (1938), majd a Magyar-Amerikai Olajipari Rt-nél (1940) rövid megszakítással 1945-ig dolgozott. 1942-ben a Földtani Int. gyakornoka, de csereállásban a Nemzeti Múzeumban őslénytani feldolgozást végzett. 1947-1951 között többszöri munkahelyváltozása során főként az eocén szénmedencék földtani felépítésével és a képződmények faunájával ismerkedett meg. A Földtani Int. Múzeumában 1956-ig leginkább paleontológiai munkát végzett. Ezután a franciao.-i Régie Autonome des Pétroles vállalat saint-gaudens-i, majd boussens-i laboratóriumában (1957-1960 között) és az ESSOREP vállalatnál geológusmérnök, illetve szakértő 1966 végéig. Szakmai munkáját az Orsz. Gázipari Vállalatnál (1967), a Tatabányai Szénbányáknál (1971) és a Földtani Int.-nél (1972) fejezte be. Ezt követően szakfordításokkal foglalkozott. Tanulmányozta a hazai, a franciao.-i (Aquitaniai és Bressei medence) és az észak-afrikai szénhidrogénkutatás nyomán a harmadidőszaki és a mezozóos képződmények őslénytani és rétegtani viszonyait. Különösen az eocén időszaki barnakőszén medencék Mollusca faunáját vizsgálta. Több mint ötven tanulmányt publikált. A Société Geologique de France tagja volt. – F. m. Magyarország eocén puhatestűi. I. Gánt-környéki eocén puhatestűek (Geologica Hungarica Series Paleontologica, Bp., 1953); Magyarország eocén (paleogén) képződményei (Geologica Hungarica Series Paleontologica, Bp., 1956); Lexique Stratigraphique International Europe, Hongrie. Eocén (Paris-VIIe, 1956).