Kezdőlap

Szterényi József, báró, Stern (Lengyeltóti, 1861. nov. 5.Bp., 1941. febr. 6.): politikus, kereskedelemügyi miniszter, iparfejlesztési és iparoktatási szakértő. ~ Hugó öccse. Mint újságíró kezdte pályafutását, 1883-ban megalapította a Brassó c. politikai napilapot. 1885-től 1889-ig az erdélyrészi ipari és kereskedelmi egyesület főtitkára. 1889-ben Baross Gábor erdélyrészi iparfelügyelőnek nevezte ki. 1890-ben a kereskedelemügyi min.-ba került, 1896-ban orsz. iparoktatási főig., 1900-ban min. tanácsos, 1905-től 1910-ig államtitkár. 1906 – 18 között Brassó alkotmánypárti ogy.-i képviselője. 1918. jan. 25-től okt. 31-ig kereskedelemügyi miniszter a Wekerle-kormányban. A polgári forradalom idején 1919. febr. 24-én a minisztertanács internáltatta mint a forradalmi vívmányokat veszélyeztető egyént. 1920 ban és 1926-ban pártonkívüli programmal ngy.-i képviselő, 1927-tól felsőházi tag. Sok nemzetközi tárgyaláson és öt éven át a Népszövetségben mint főmegbízott volt jelen. – F. m. A. takarékszövetkezetekről (Bp., 1884); Az iparoktatás külföldön (Bp., 1895); A háziipar Magyarországon (Bp., 1895); Magyarország nagy- és mezőgazdasági ipara (Bp., 1895); A magyar szt. korona országainak gyáripara (I – XX., Bp., 1901); Az iparoktatás az 1899 – 1901 években (Bp., 1901); Az ipaoktatás az 1902 – 1905 években (Bp., 1 906); Emlékirat az iparfejlesztésről (Bp., 1909); Régmúlt idők emlékei (Bp., 1925); Magyar ipar a világháborúban (Bp., 1933).