Kezdőlap

Szücs Adolf (Bp., 1884. nov. 29.Bp., 1945. febr.): matematikus. Egy.-i tanulmányait részben Bp.-en, részben Párizsban végezte. 1907-ben középisk. tanár; ugyancbben az évben avatták doktorrá. 10 évig tanított a IV. ker. főreálisk.-ban, eközben 1912-től a műegy. II. sz. matematikai tanszékén asszisztens. 1913-ban műegy.-i magántanár. A Tanácsköztársaság idején előadásokat tartott a Munkásak.-n, ezért később állást kellett változtatnia. Véglegesen a 20-as évek végén került a műegy.-re Rados Gusztáv tanszékére adjunktusnak, 1935-től rk. tanár. Kiváló pedagógus volt, sokat foglalkozott a középisk. matematikatanítás kérdéseivel. Kutatási területe a variációszámítás és a differenciálegyenletek. 1945. febr. 3-án nyilasok hurcolták el lakásáról, febr. 4-én látták utoljára. – Irod. Kósa András: Megemlékezés Sz. A -ról (Matem. L., 1961. 1 – 2. sz.).