Kezdőlap

Takács Lajos (Fiume, 1909. okt. 26.Bp., 1983. máj. 16.): meteorológus, a fizikai (meteorológia) tudomány kandidátusa (1962). A bp.-i tudományegy.-en 1934-ben matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. 1935-ben az Orsz. Meteorológiai Intézet kötelékébe lépett mint fizetés nélküli önkéntes munkatárs. Rövidesen a berlini Collegium Hungaricumban folytatott sugárzásmérési tanulmányokat. 1951-ben az Orsz. Meteorológiai Intézet éghajlati osztályának vezetője. Nevéhez fűződik Mo. sugárzáséghajlatának komplex, korszerű feltárása. Részt vett a Nemzetközi Geofizikai Év munkálataiban (1957), majd a Balaton-kutatási programban (1958), a szarvasi hőháztartási vizsgálatokban (1963). Magyarország Éghajlati Atlaszában jelentek meg 50 év megfigyeléseit összesítő, területi eloszlást szemléltető napsugárzási térképei és táblázatai. Megírta a sugárzáskutatás szolgálatában alkalmazott műszerek és megfigyelési módszerek történetét.