Kezdőlap

Tallián Béla, báró (Szabás, 1851Kiszombor, 1921. nov. 23.): politikus, miniszter. 1873-ban jogot végzett és Torontál vm. szolgálatába lépett. 1873-tól tb. aljegyző, majd főszolgabíró, 1880-tól alispán, 1886-tól Somogy, 1892-től Békés és Csongrád vm. főispánja. Ugyanakkor mint Békés vm. kormánybiztosát, megbízták az agrárszocializmus okainak kivizsgálásával. Erről és Csongrád vm.-i főispáni állásáról 1894-ben, a Békés vm.-iről 1896-ban lemondott. 1896-ban szabadelvű programmal a törökkanizsai kerület képviselővé választotta. 1899-től 1903-ig a képviselőház egyik alelnöke. 1903. nov. 3-tól 1905. jún. 18-ig a Tisza-kormány földművelésügyi minisztere, ekkor a Tiszakormánnyal együtt lemondott. Ezután is a törökkanizsai, majd a szegedi választókerületet képviselte egészen 1918-ig szabadelvű, majd pártonkívüli programmal. Az I. világháborúban Belgrád elfoglalása után, annak rövid ideig polgári kormányzója volt. 1918. okt. után Szegedre menekült. A Tanácsköztársaság idején letartóztatták. A tanácshatalom bukása után Szegedre költözött. – M. Törvényjavaslat a munkások és cselédek sorsának betegség, baleset, rokkantság és aggkor esetére való biztosításdról (Bp., 1896). – Irod. T. B. (Erdészeti Lapok, 1921.)