Kezdőlap

Tangl Harald (Bp., 1900. szept. 2.Bp., 1971. dec. 31.): állatfiziológus, orvos, kutatóintézeti igazgató, a mezőgazdasági tudományok doktora (1954), Kossuth-díjas (1957). Oklevelét a bp.-i tudományegy.-en szerezte, 1924-ben doktorált. 1925-től 1935-ig az egy. élettani tanszékén tanársegéd volt. 1935-től a Földművelésügyi Min. hatáskörébe tartozó Állatélettani és Takarmányozási Állomás kísérletügyi főadjunktusa, majd ig.-ja, 1946-tól főig.-ja. 1952-ben kandidátusi fokozatot szerzett. 1960-tól az Állattenyésztési Kutatóintézet ig.-ja 1969-ig, nyugdíjazásáig, majd az intézet tudományos tanácsadója volt. Több szakbizottság tagja, a Búvár folyóirat szerkesztő bizottságának elnöke, a Magy. Biológiai Társ. vezetőségi tagja volt. Tudományos munkásságát a belső elválasztású mirigyek működésének vizsgálatával kezdte, valamint különböző takarmányozási kérdésekkel foglalkozott. Később főleg a takarmányozással kapcsolatos élettani kérdésekre fordította figyelmét; a pillangósok tartósításakor bekövetkező jelentős tápanyagveszteség csökkentésén, a szilázskészítés és szárítás technológiájának javításán munkálkodott. Munkatársaival kidolgozott egy hideg légáramlásos zöldszénakészítő berendezést. Vizsgálta a vitaminok és hormonok állattenyésztésben és -hizlalásban való felhasználásának jelentőségét. Takarmányozás-élettani kérdésekkel is foglalkozott. Számos tudományos dolgozata, könyve, népszerűsítő közleménye jelent meg. Elnyerte a Bugát Pál (1963), Tessedik Sámuel- (1965), Újhelyi Imre- (1966), 1972-ben (posztumusz) a Farkas Géza-emlékérmet. – F. m. A vitaminok (Bp., 1935); A táplálkozás (Bp., 1941); A háziállatok élettana a bonctan alapjaival (egy.-i jegyzet, Bp., 1953); Háziállatok élettana (egy.-i tankönyv, Bp., 1954); Táplálkozásélettan (társszerzővel, Bp., 1954); A vitaminok, hormonok, antibiotikumok szerepe az állattenyésztésben (Bp., 1956); Táplálkozás (Bp., 1962); A környezet szerepe háziállataink életfolyamataiban (Bp., 1965); Vitaminok és az állat (Bp., 1968). – Irod. Baitner Károly: Búcsúzunk dr. T. H.-tól (ÁKI [Állattenyésztési Kutatóintézet] Híradó, 1972. 2. sz.); Buga László: T. professzor (Az Egészség, 1972. 1. sz.); Gaál László: In memoriam T. H. (Takarmánytermesztési Kutató Intézet Közleményei, 1972. 12. sz.); L. G.: Búcsú a kiváló tudóstól, a nép fáradhatatlan művelőjétől, szeretett barátunktól (Búvár, 1972. 2. sz.).