Kezdőlap

Tangl Károly (Pest, 1869. okt. 14.Bp., 1940. jan. 10.): fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1908, r. 1920, ig. 1935). ~ Ferenc öccse. 1887 – 91 közt a bp.-i tudományegy. hallgatója. 1895-ben szerezte meg doktorátusát. Eötvös Loránd tanársegédjeként kezdetben potenciálelmélettel, később mágnességgel, a folyadékok és gázok dielektromos állandójának vizsgálatával, végül kapillaritási vizsgálatokkal foglalkozott. 1901-ben szerzett magántanári képesítést. 1903-tól a kolozsvári tudományegy. fizikatanára, 1915-ben rektora. 1917-től a bp.-i műegy., 1921- től a bp.-i tudományegy.-eu a kísérleti fizika tanára, Eötvös Loránd utóda. Intézetben kezdődött meg a kozmikus sugárzások kutatása Mo.-on. 1935-től az MTA Mathematikai és Természettudományi Osztályának elnöke és az Eötvös Loránd Mathematikai és Fizikai Társulat alelnöke. – F. m. Bevezetés a fizikába (Bp., 1921); Kísérleti fizika (Bp., 1924). – Irod. Rybár István beszéde T. K. ravatalánál (MTA Ért. 1940); Ortvay Rudolf: T. K. (bibliográfiával, Mathem. és Phys. L. 1940).