Kezdőlap

Tass Antal (Temesrékás, 1876. ápr. 14.Bp., 1937. jan. 17.): csillagász. Csillagászati és matematikai tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en és műegy.-en végezte. 1899-ben az ógyallai obszervatórium asszisztense, 1904-ben obszervátora, 1913-ban alig.-ja és Konkoly-Thege Miklós halála után (1916) az intézet vezetője. 1918-ban az ógyallai csillagvizsgáló műszereinek nagy részét Bp.-re mentette és a bp.-i Sváb-hegyen (mai Szabadság-hegy) megszervezte az új csillagvizsgálót, a Konkoly Alapítványú Asztrofizikai Obszervatóriumot (1921), melynek 1934- ig ig.-ja volt. Eleinte napfolt- és meteorészleléseket végzett, később változó csillagokat észlelt és a csillagok fényességének meghatározásával foglalkozott. Számos szakcikke és önálló műve jelent meg hazánkban és külföldön is. 1924-ben a csillagászat kedvelői számára Wodetzky Józseffel létrehozta a Stella Csillagászati Egyesületet. – F. m. A Déli csillagos ég fotometriája (Terkán Lajossal, Bp., 1916); Adatok a csillagászat történetéhez (Bp., 1920). – Irod. T. A. (Földrajzi Közl. 1937); Móra Károly: T. A. (Term. tud. Közl. 1937); Bendefy László: Magyar geodéziai irodalom 1498 – 1960 (Bp., 1964).