Kezdőlap

Tavy Lajos (Zalatna, 1885. dec. 27.Bp., 1970. dec. 13.): kultúrmérnök. Oklevelét a bp.-i József Műegy.-en szerezte (1907). A kassai kultúrmérnöki hivatal után 1910-ben a Kulpa-szabályozási kirendeltséghez került, 1919–1928 között a Vámmentes Kikötő építkezésénél dolgozott, majd a székesfehérvári kultúrmérnöki hivatalba helyezték. Itt a Váli-völgy, a Gaja-völgy és a Velencei-tó környékének rendezését irányította és újjászervezte a Hosszúréti Öntöző Társulatot. 1935-től a győri kultúrmérnöki hivatal vezetője volt, irányította Komárom-, Esztergom-, Győr és Sopron vm.-kben a vízrendezést, amelyek közül a Nyúl község határában végzett vízmosáskötési munkálatok voltak a legjelentősebbek. 1936-tól 1942-ig a Földművelésügyi Min. Vízügyi Főosztályának munkatársa, a miskolci, a debreceni, a hódmezővásárhelyi és kassai hivatalok kerületi felügyelője volt. 1942-től a kultúrmérnöki ügyosztályt vezette, 1945-ben vonult nyugalomba. Visszatért Győrbe és beosztott kultúrmérnökként folytatta munkáját 1959-ig, amikor másodízben is nyugdíjazták. Utána Bp.-en a Vízügyi Tudományos Kutató Intézet szakértője volt haláláig. – Elnöke volt a Székesfehérvári Mérnök Egyletnek és a Mérnöki Kamara képviseletében tagja a Székesfehérvári Törvényhatósági Bizottságnak. – F. m. A nyúlhegyi vízmosáskötő munkálatok (Vízügyi Közlemények, 1936. 2. sz.); Vízmosáskötő munkálatok; A kultúrmérnöki intézmény hat évtizede (1879–1939) (Bp., 1940). – Irod. Mantuáno József: T. L. (1885–1970) (Hidrológiai Közlöny, 1971).