Kezdőlap

Telegdi-Róth Károly (Bp., 1886. nov. 14.Bp., 1955. szept. 28.): geológus, paleontológus, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1931 – 49), a föld- és ásványtudományok kandidátusa (1952). Egy. i tanulmányait Bp.-en végezte, utána a műegy. ásványföldtani intézetének tanársegédjeként Schafarzik Ferenc mellé került. 1909-től a Földtani Intézetben geológus, 1926-tól a debreceni egy.-en az ásvány-földtan ny. r. tanára, 1936-tól az iparügyi min. bányászati kutatási osztályának vezetője. 1947-től a bp.-i egy.-en az őslénytan tanára, az Őslénytani Intézet vezetője. Jelentősek kőszénföldtani kutatásai, elsősorban az esztergomi, dorogi, tokodi és tatabányai szénmedence, valamint a komlói kőszéntelep 1946 – 49-i geológiai feltárása. Nagy érdemei vannak a mo.-i kőolajtermelés tudományos kutatása és gyakorlati kivitelezése terén, valamint a gyöngyösoroszi érckutatás korszerű felelevenítésében és a bauxit hazai feltárásában: a gánti, Alsópere pusztai, nyirádi bauxit felfedezésében és a bányászat megindításában. – F. m. A Rézhegység északi oldala (A Földtani Intézet 1911. évi jelentése, Bp., 1912); A Rézhegység északkeleti és déli oldala… (A Földtani Intézet 1912. évi jelentése, Bp., 1913); Az esztergomvidéki szénterület bányaföldtani viszonyai (Rozlozsnik Pállal és Schréter Zoltánnal, Bp., 1922); A Dunántúl bauxittelepei (Földtani Szle, Bp., 1923); Az Alpok szerkezete és keletkezése mai megvilágításban (Magy. Földrajzi Évk. Bp., 1927); Magyarország geológiája (I. rész, Pécs, 1929); Földgáz és petróleum Magyarországon (Földtani Ért. Bp., 1937); A Kárpátok kialakulása (Földtani Ért. Bp., 1938); Ősállattan (Egyetemi tankv. Bp., 1953). – Irod. Horusitzky Ferenc: T. R. K. emlékezete (Földtani Közl. Bp., 1957).