Kezdőlap

Teleki Géza, gróf (Bp., 1911. nov. 27.Washington, 1983. jan. 5.): geográfus-geológus, egy.-i tanár, miniszter. ~ Pál gr. miniszterelnök fia. Egy.-i tanulmányait a bécsi egy.-en végezte, és ott doktorált 1930-ban. 1940-től 1944-ig a kolozsvári egy.-en a gazdasági földrajz tanára. 1944-ben, a német megszállás idején a fegyverszünetet sürgette; tagja lett a szept. 28-án Moszkvába indított küldöttségnek, amely ott okt. 11-én alá is írta az ideiglenes fegyverszüneti egyezményt, amely azonban az okt. 15-i kiugrási kísérlet kudarca miatt nem valósulhatott meg. A Debrecenben megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormányban 1944. dec. 22-től 1945. nov. 15-ig vallás- és közoktatásügyi min., majd 1948-ig a bp.-i műegy. közgazdasági karának gazdasági földtani tanszékén tanár, és ott a Dunavölgy tematikus térképsorozatának egyik kimunkálója. 1949-ben az USA-ba távozott. 1950-től a Virginiai Egy. tanára, 1955-től a George Washington Egy.-en a földtan professzora. Feleségével együtt, gyógyíthatatlan, súlyos betegségük miatt öngyilkos lett. – F. m. Adatok Litér és környékének sztratográfiájához és tektonikájához (Bp., 1936); A Zagorje-fennsík bauxitja (Bp., 1940); A városligeti II. mélyfúrás (Bp., 1941); Adatok a dunántúli paleozoikum tektonikájához (Földtani Közl., 1941); Adatok Felsőőrs környékének földtani viszonyaihoz (Bp., 1941); Polgárdi és környékének paleozoikus képződményei (Bp., 1941); A velencei gránitrög tektonikája (Bp., 1942); Általános gazdasági geológia (Kolozsvár, 1942); Bevezetés a gazdasági földrajzba (Bp., 1946); Principles an proposals of Hungary for the 1946 Paris Peace Treaty I-II. (Bp., 1946); A Dunavölgy és környéke (térkép, 6 változatban) (társszerzőkkel, Bp., 1947). – Irod. Márton Fekete: T., Count G. (Prominent Hungarians. München, 1966, London, 1973); Vigh Károly: Újabb T. tragédia (Magy. Nemzet, 1983. febr. 17.); Rónai András: T. G. (Földtani Közl., 1984. 2. sz.); Rónai András: T. G. (Földrajzi Múz. tanulmányok, 1989).