Kezdőlap

Thirring Lajos (Bp., 1899. ápr. 4.Bp., 1983. máj. 14.): statisztikus, ~ Gusztáv statisztikus fia. 1919-től a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa, ahonnan 1959-ben mint a népességstatisztikai főosztály h. vezetője ment nyugdíjba. 1939-től a bp.-i műegy. közgazdaságtudományi karán egy.-i magántanár, 1972-től az Eötvös Loránd Tudományegy. Állam- és Jogtudományi Karán c. egy.-i tanár. A Magyar Statisztikai Szemle felelős szerk.-je (1945-48). Elsősorban demográfiai kérdésekkel és a népességstatisztikai kutatások módszertanával foglalkozott. Több népszámlálás programjának kidolgozója és lebonyolításának irányítója volt. – F. m. Nagy-Budapest népessége (Bp., 1936); Az 1941. évi népszámlálás. A népszámlálás története és jellemzése (Bp., 1981); Az 1869-1980. évi népszámlálások története és jellemzői (Bp., 1983).