Kezdőlap

Timkó Imre (Ungvár, 1875. okt. 21.Bp., 1940. febr. 2.): agrogeológus. ~ György bátyja. Tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte. 1896 – 97-ben az MNM ásvány- és őslénytani osztályán gyakornok, 1897 – 98-ban az egy. állattani és anatómiai intézetében aszszisztens, 1898-ban nevezték ki a Földtani Intézet agrogeológiai osztályára, 1898 – 99-ben a magyaróvári gazdasági ak.-n agrokémiai és talajismereti tanulmányokat folytatott. 1921-ben főbányatanácsos, 1933-ban gazdasági főtanácsos lett. 1935-ben nyugalomba vonulása előtt rövid ideig a Földtani Intézet h. ig.-ja volt. Részt vett a hazai agrogeológiai felvételi módszerek kidolgozásában. Horusitzky Henrikkel együtt agrogeológiai térképet készített (1902). Közreműködött az Ecsedi-láp. és a Hanság lecsapolási munkálataiban. Külföldön is végzett agrogeológiai vizsgálatokat: Oroszo.-ban (1908- és 1912-ben), Ausztriában és Bajoro.-ban (1909-ben), a Balkán több országában (1916-ban). Dolgozatait, melyek Mo. különböző vidékeinek (főleg Bp. környéke) agrogeológiai viszonyaival foglalkoznak, a Földtani Intézet évi jelentései közölték. – F. m. Az Ecsedi láp agrogeológiai viszonyai (Güll Vilmossal és Liffa Auréllal, Magy. Földtani Int. Évk. 1906). – Irod. Horusitzky Henrik: Az agrogeológia múltja és feladatai hazánkban (Földtani Közl. 1929).