Kezdőlap

Toborffy Zoltán (Bp., 1882. márc. 31.Bp., 1927. máj. 18.): mineralógus, geológus és kémikus. Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte. 1902-ben Krenner József professzor tanársegédje lett, 1904-ben mineralógiából doktorrá avatták, 1907-ben középisk. tanári oklevelet szerzett, 1912-től főreálisk. tanár Bp -en és a bp.-i tudományegy. magántanára. Élete utolsó éveiben a Természettudományi Társulat könyvtárosi tisztségét viselte. A csillámásványok kristálytani, fizikai és kémiai viszonyaival foglalkozó nagyobb terjedelmű munkáját a Természettudományi Társulat a Bugát-díjjal, a Magyarhoni Földtani Társulat pedig a Szabó Józsefemlékéremmel tüntette ki. Geológiailag a Kis-Kárpátok vidékét, Pozsony – Bazin környékét dolgozta fel, valamint az Inovec, Zobor, Tribecs gránittömegeit és ezek kontakt képződményeit ismertette. – F. m. Kristályok keletkezése és eltűnése (H. n. é. és é. n.) – Irod. Sztrókay Kálmán: T. Z. (A Kis Akadémia negyvenkét esztendeje…Bp., 1941.)