Kezdőlap

Tomits Iván (Bp., 1886. márc. 11.Bp., 1953. jan. 9.): fizikus, a műszaki tudományok doktora (1952). Tanulmányait a bp.-i tudományegy, matematika-fizikaszakán végezte. 1907-ben Eötvös Loránd tanársegédje, 1913-ban doktori diplomát szerzett. Ugyanez évben a Posta Kísérleti Állomásra került, 1920-tól haláláig az Állomás elektromos osztályát vezette. 1924 – 41 között a műegy.-en a távíró-távbeszélőtechnika meghívott előadója volt. Mint kutató főleg a távkábel- és légvezetékes áramkörök átviteltechnikai és fenntartási kérdésével, továbbá gyengeáramú vezetékek erősáramú befolyásolásának problémáival foglalkozott. Számos dolgozata jelent meg a Magyar Posta Műszaki Közleményeiben. – F. m. Csillapítás fogalmak a távbeszélő technikában: a csillapítás-értékek mérése (Bp., 1947); Katódcsövek alkalmazása a vezetékes távbeszélőtechnikában (Bp., 1947). – Irod. Dr. T. I. (Magy. Híradástechnika, 1953. 1 – 3. sz.)