Kezdőlap

Tóth Zoltán (Bp., 1888. dec. 9.Bp., 1958. jún. 12.): történész, az MTA tagja (l. 1927, r. 1940, ig. 1945 – 49). a történettudományok kandidátusa (1952). Katonai pályán indult, de abbahagyva a Ludovika Ak.-t tanári és doktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en 1912-ben. 1912-től az MNM levéltárának, majd történeti osztályának munkatársa és osztályvezetője. 1921-től a bp.-i egy. magántanára. Főleg a középkori m. hadtörténet kérdéseivel foglalkozott. – F. m. I. Mátyás hadügyi politikája (Bp., 1912); Mátyás király idegen zsoldos serege (Bp., 1925); „Attila’s Schwert”. Studie über die Herkunft des sogenannten Säbels Karls des Grossen in Wien (Bp., 1930); A huszárok eredetéről (Pécs, 1934): A Hartvik-legenda kritikájához. A szentkorona eredetkérdése (Bp., 1942); Történetkutatásunk mai állása körül. A szt. Korona eredetkérdéséhez (Bp., 1943). – Irod. Markó Árpád: T. Z. (Századok, 1958. 5 – 6. sz.); Fehér Géza: T. Z. (Archaeol. Ért. 1959. 2. sz.)