Kezdőlap

Török Bertalan (Nagyenyed, 1847. nov. 3.Nagyenyed, 1915. jan. 6.): politikus, publicista. Jogi tanulmányait Kolozsvárt végezte. Közigazgatási pályára lépve 1867- től 1896-ig Alsófehér vm. szolgálatában állt, 1874-től vm.-i főjegyző. Tevékenyen részt vett a vm.-i intézménynek az 1870-es és 1880-as években történt átalakítási munkálataiban és a községi élet újjászervezésében. Az Alsófehér vm.-i Régészeti, Történelmi és Természettudományi Társulatnak elnöke volt. 1896-tól három cikluson át képviselte vm.-jét szabadelvű párti programmal. 1881-ben indította meg Nagyenyeden és 25 éven át szerk. a Közérdek c. politikai lapot, amelyben élénk publicisztikai munkásságot fejtett ki. – Irod. Müller Jenő: Búcsú T. B.-tól (Közérdek, 1915. jan. 10.).